Begynnelsesaga

För många millennier sedan fanns en grupp mycket äventyrliga människor som specialiserade sig på att upptäcka de hemliga krafter som finns på vår jord. Under en av deras expeditioner i nuvarande Skandinaviens täta skog upptäckte deen källa av evig lärdom och energi. Utan att tveka drack sällskapet av denna källa vilket gav dem oändlig visdom, kunskap och kontroll över deras omgivning. De hade blivit den allsmäktiga Adeln. Dock kom detta med ett pris. Med deras nyfunna förmågor insåg Adeln att de var allt för kraftfulla och att de inte direkt kunde kommunicera med dödliga människor. De kunde inte heller gå själva utan att förstöra allt i sin väg. I denna uppenbarelse skapade Adeln djurliknande varelser i syftet att fungera som länk mellan adeln och mänskligheten. Ingen vet säkert hur kommunikationen gick till, men det sägs att det var genom att sinsemellan utbyta tankar.Inte heller djuren kunde kommunicera med vanliga dödliga eller hjälpa Adeln att ta sig framåt, så djuren sökte sig ut i världen i jakt på speciella, unika individer med den starkaste av karaktärer som kunde tolka djuren och förmedla Adelns kunskap till världen. De skulle även kunna hjälpa Adeln att ta sig framåt. Efter flera års sökande fann djuren sina speciella och unika individer. Varje djur tillsammans med sin unika individ blev ett, en Överphösare. Ingen förutom Adeln och ÖPH:erna vet hur de egentligen ser ut. I offentliga miljöer bär Adeln frack, kårmössa, kårband och glasögon. ÖPH-djuret bär kårmössa och glasögon och sitter på ÖPH:ernasvänstra axel. ÖPH:erna bär också overall, kårmössa, glasögon och mantel.

Adeln tillsammans med ÖPH gav sig ut i världen för att finna bästa möjlighet att sprida sin kunskap och visdom. De kom till Luleå tekniska universitet där det fanns två kårer, LuleåStudentkår och Teknologkåren som gav Adeln och ÖPH möjligheten att göra just detta. Någonting som var väldigt viktigt var att välkomna de nya studenterna och ge dem en fantastisk start på resan mot kunskap och visdom. Kårerna tillsammans med Adeln och ÖPHskapade således Nolleperioden för detta ändamål. Det är även tack vare kårernas hjälp som Adeln och ÖPH bär just kårmössa och Adeln bär kårband.Tillslut blev det stora ansvaret att ta hand om de nya studenternaför mycket för Adeln och ÖPH, så de tog hjälp avde så kallade Phösarna. Dessa är noga utvalda studenter medhjärtan av guld, en fullständigt osjälvisk personlighet och största viljan att få nya studenter att känna sig välkomna till deras campus och fick i uppgift att ta hand om de nya studenternaoch visa dem runt under deras första tid.De nya studenterna fick namnet ”nollor”, då de inte visste någonting om vad som väntade dem. Denna definition har ändrats med historien och idag refererar namnet ”nolla” till avsaknaden av högskolepoäng. Med tiden så tog Phösarna allt mer ansvar och den allsmäktige Adeln och ÖPH:erna syntes av nollorna allt färre gånger. Idag träder de endast fram ur skuggorna under Nolleperioden då de välkomnar de nya studenterna till Luleå tekniska universitet.


 
 
 

Nolleperioden 2019 i samarbete med