Programföreningar

Arktis

Arktis Studentförening är en programförening som finns till för studenter under programmet för Civilingejör Arkitektur samt samhällsbyggnadsprogrammet. Föreningen är en sektionsförening under Geosektionen. Målet med föreningen är att anordna aktiviteter som resor, studiebesök, fester och tävlingar för arktismedlemmar inom området arkitektur. Vi jobbar för att skapa gemenskap mellan programmens studenter och även stärka programmen utåt sett, både mot företag och blivande studenter.

BRINN

BRINN är en intresseförening för brandingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet. Föreningen startades 2006 av de första studenterna vid brandingenjörsprogrammet för att stärka gemenskapen mellan brandingenjörsstudenterna. Som medlem hos BRINN får du vara med om både festligheter, sportevenemang och arbetsmarknadskvällar. Alla som läser Brandingenjör och Civilingenjör Brandteknik är automatiskt medlemmar.

Som nybliven student på Brandingenjörsprogrammet är du varmt välkommen att engagera dig i en av våra undergrupper.
Vill du veta mer om oss hittar du allt på vår hemsida, brinn.se.

S.T.E.N

S.T.E.N är en sektionsförening för studenter som läser Arena Jordens resurser, Naturresursteknik eller Industriell miljö- och processteknik. S.T.E.N står under geosektionen och jobbar för att främja gemenskap, både mellan årskurserna och mellan de olika linjerna. Medlem är du automatiskt om du läser något av ovanstående program och är kårmedlem.

Vi jobbar med att skapa event, gästföreläsningar, studiebesök och andra saker som kan gynna våra medlemmar. Exempel på event kan vara pulkaåkning eller tentafester.

Vill du kontakta S.T.E.N kan du alltid maila till: sten@geosektionen.se.

HETs

Vår programförening heter HETs, vilket är en förkortning av Hållbar EnergiTeknik Studenters intresseförening. Föreningens intresse är, som namnet kanske avslöjar, studenterna vid programmet Hållbar Energiteknik. Föreningen grundades 2012 och var då fristående, men ligger sedan 2015 under Maskinteknologsektionen. Hela grundidén med en programförening är att finnas till för studenterna under vederbörande program, och verksamheten som bedrivs har således syftet att underlätta studierna för studenterna. Detta genom att, exempelvis, anordna lunchföreläsningar med alumner eller företag, för att studenterna i fråga ska få se vad man kan göra efter sin utbildning och därmed förhoppningsvis bli mer motiverade att fortsätta plugga ända in i mål. Vårt största event är HET-dagen, vilken är en aktivitetsdag för alla studenter vid programmet där företag kommer och föreläser, man får se de äldre studenterna redovisa sina projektarbeten och det hela avslutas med en sittning på kvällen. Ni hittar oss på facebook och på mailen: hets@m-sektionen.se.

SLURP

Den mest spejzade Studentföreningen på LTU. Studentföreningen för Luleå tekniska Universitets RymdteknikProgram startades upp 2015 och är Rymdteknikprogrammets programförening. Föreningen finns till för att hjälpa medlemmarna med sina studier och att stärkta gemenskapen mellan årskullarna inom programmet så väl som inom resten av Datasektionen. Sittningar, pluggstugor och mycket
mer är bara några av de saker som vi anordnar. Alla som läser Civilingenjör Rymdteknik är automatiskt medlem i föreningen, och har du någon idé på ett event som du tycker vore roligt att ha så kan du kontakta oss så hjälper vi dig att genomföra det. Mer info om oss hittar du på Facebook eller på Hemsidan.

MUPP

MUPP – Maskintekniks UtbildningsProgramPhörening
MUPP är en programförening för studenter som läser civilingenjör maskinteknik vid LTU. MUPP som förening ligger under Maskinteknologsektionen. Föreningen ägnar sig åt programmets särskilda intressen. Detta innefattar studiesociala aktiviteter samt utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Med andra ord anordnar vi allt från roliga fester till arbetsmarknadsevent såsom gästföreläsningar. Allt för att stärka gemenskapen inom och mellan klasser och för att underlätta för våra medlemmar att få en god relation till lämpliga företag för vår utbildning. Föreningen finns även som ett stöd för våra medlemmar att förmedla eventuella synpunkter och problem. Detta så att varje student ska kunna vara med och få sin röst hörd i utvecklingen av vårt program. För med information om vår förening och vad vi gör, besök oss på Facebook.

Mätfel

Vi är MÄTFEL, programföreningen för programmet Teknisk Fysik och Elektroteknik eller Y-programmet i folkmun. MÄTFEL är en förkortning av "Mötesplatsen Ägnad åt Tekniska Fysiker och Elektrotekniker i Luleå". Som det låter på vårat namn är vi en förening som värnar om Y-studenternas intressen. För att göra detta anordnar vi bland annat pluggkvällar, sittningar, sociala tillställningar och andra typer av evenemang för Y-studenter. Dessa evenemang är ibland också öppna för alla studenter så håll gärna koll på oss ("Mätfel" på facebook) även om du inte läser Y. Vi sköter även studiebevakningen för vårat program.

Vi syns bäst genom att kolla efter orangea overaller med lila ärmar och lila tröjor som har ett oranget Y på ryggen.

DDOS

DDOS är en programförening för de som läser Civilingenjör datateknik och Högskoleingenjör datateknik, men studenter från andra program kan också ansöka om medlemskap. Vi står under Datasektionen, som i sin tur står under Teknologkåren. DDOS är en programförening för datateknik som anordnar datarelaterade event, kurser samt andra dataspecifika saker för att skapa gemenskap bland våra medlemmar och hjälpa till med studierna, till exempelvis genom att anordna pluggstugor, Datadagen och sälja datatröjor.

Om du är intresserad av att vara med i DDOS är projektgruppen perfekt för dig. Det är enkelt att gå med och hur mycket tid du lägger ner är helt upp till dig. Du hjälper till med planering samt utförande av roliga projekt och får chansen att träffa andra engagerade studenter. Kom igen, det blir kul! Kontakta oss på facebook.