Sektioner

I-sektionen (TKL)

Sektionen för Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet tillhör Teknologkåren och utgörs av civilingenjörsprogrammen Industriell Ekonomi och Öppen ingång. Den består av 11 utskott och föreningar som arbetar med allt från studieövervakning och studiesociala evenemang såsom banketter, sittningar och idrottsturneringar, till att främja kontakten mellan studenter och näringsliv genom företagspresentationer, alumnföreläsningar och casetävlingar. Målet är att sektionens medlemmar ska trivas riktigt bra under sin studietid och även vara förberedda på vad som komma skall efter examen.

Vi är övertygande om att det finns plats för just dig i något av sektionens alla utskott och föreningar, så tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att engagera dig!

Kontaktuppgifter:
www.i-sektionen.teknologkaren.se
styrelsen@i-sektionen.se

Ekonomsektionen (LS)

Ekonomsektionen är en av sex sektioner som är en del av Luleå Studentkår. Vi består av alla ekonomi– och fastighetsmäklarstudenter som är kårmedlemmar.

Ekonomsektionen finns till för att göra studenternas studietid så bra, rolig och lärorik som möjligt, för att göra detta bedriver Ekonomsektionen utbildningsbevakning för de olika programmen. Ekonomsektionen försöker även att sammanlänka studenterna med näringslivet och erbjuder därför många olika evenemang där det finns möjlighet att träffa företag. Utöver detta håller Ekonomsektionen bland annat i mässor, sittningar och aktierelaterade event.

Har du frågor om oss eller är du intresserad av att engagera dig i Ekonomsektionen? Tveka inte att höra av dig. Du kan även hitta mer information om oss på vår Facebooksida och hemsida.

Sektionen för Psykologi och Sociologi, SPS  (LS)

Sektionen för Psykologi och Sociologi är en förening för psykologi och sociologi studenter. Sektionen finns till för att göra sektionsmedlemmarnas tid på universitetet så bra som möjligt. Sektionens arbete drivs utav sektionens styrelse som väljs ut varje år av medlemmarna i sektionen.
I styrelsen arbetar man inom många olika områden som tillexempel utbildningsbevakning, där man ser till att utbildningen håller så bra kvalitet som möjligt och att arbetsmiljön är bra. De arbetas även med t.ex arbetsmarknadsbevakning för att kunna ge medlemmarna en inblick i arbetslivet och det anordnas därav mässor och föreläsningar med jämna mellanrum. Förutom studierelaterade ärenden så läggs det mycket tid och engagemang på att göra studenternas fritid så rolig som möjligt. Därför arrangeras årligen olika event såsom festliga sittningar och andra sociala aktiviteter.

Sektionen för Hälsa och Lärande, SHoL  (LS)

Sektionen för hälsa och lärande, även kallad SHoL, är sektionen för skolans alla pedagog- och hälsovetarstudenter. Vi må vara Luleå Studentkårs yngsta sektion, men ålder är inte allt. Till medlemsantal är vi den största sektionen, och vi fortsätter växa. SHoL består av och arbetar för sina medlemmar. Detta sker på olika plan. Det viktigaste vi gör är utbildningsbevakning, där stöttar vi våra medlemmar i frågor rörande utbildningen och jobbar gentemot institutionerna KKL och HLV. Vi jobbar även för en så bra studiemiljö som möjligt, men också med frågor rörande arbetsmarknaden och möjliga arbetsgivare. Vi har som ambition att vi ska ha det så roligt under vår studietid som möjligt, och därför gett två av våra utskott uppgiften att anordna diverse event under året. Verkar detta intressant kan ni alltid spana in oss på www.shol.luleastudentkar.com eller Facebook. Har ni har några frågor kan ni nå oss på vår mail, styrelsen@shol.com. Hoppas vi ses och hörs i framtiden!

Geosektionen (TKL)

Geosektionen, anno 1973, är den största och äldsta sektionen vid Luleå tekniska universitet som vänder sig till dem som läser utbildningar under institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN).  Styrelsen med pingvinen Georg i spetsen är Geosektionens överhuvud. I styrelsen sitter det elever som studerar under SBN samtidigt som dem arbetar ideellt för att alla sektionens medlemmar ska få en så bra studietid som möjligt. Inom styret finns det olika poster för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. Geosektionen har tre huvuduppdrag:

  • Förbättra utbildningarna inom sektionen.
  • Främja kontakten mellan medlemmarna och näringslivet.
  • Främja gemenskapen mellan medlemmarna.

Sektionsföreningarna Arktis, Brinn, S.T.E.N och Voff finns under Geosektionen och dem vänder sig till specifika utbildningar. Geo har även subgrupperna Bunkern och Repet. Bunkern är en efterfestlokal som serverar mackor och Repet är Geos egna representationskomitté.

Om du vill veta mer om oss så kan du spana in vår hemsida http://geosektionen.teknologkaren.se/.

Kontaktuppgifter:
Styret@geosektionen.se

Du hittar oss även i Geoexpen i F-husets katakomber! Varför inte svänga förbi? Vi har öppet Tisdagar-Torsdagar 11.50-12.50.

Maskinteknologsektionen  (TKL)

Maskinteknologsektionen är en av de äldsta sektionerna vid LTU och innefattar programmen Maskinteknik, Teknisk Design, Hållbar Energiteknik, EEIGM, Bilsystemteknik och Tekniskt Basår. I sektionen ingår 5 subgrupper samt flera utskott som anordnar olika sociala aktiviteter som t.ex. sittningar, företagsevent och turneringar. Utöver detta har de flesta programmen egna programföreningar som anordnar event och ser till att utbildningarna håller högsta kvalité. På Expen som sker på fredagar lunchtid sitter vi nere i Julius, vår sektionslokal, i E-huset och bjuder på kaffe, säljer märken och fika samt svarar på frågor. Vi engagerade i sektionen förbättrar er studietid och kontakt till arbetsmarknaden.

Har du frågor om oss eller är du intresserad av att engagera dig Maskinteknologsektionen? Tveka inte att höra av dig till oss på mail. Du kan även hitta mer information om oss på vår Facebooksida och hemsida.