Klassgrupper på sociala medier

Här hittar ni era kontaktkanaler (FB-grupper/Discord) till era klasser som era phösare (faddrar) skapat åt er inför Nolleperioden.

Länkarna uppdaterades senast 7/8-23, alla grupper ska nu finnas tillgängliga

ARKSAM

Arkitektur och Samhällsbyggnad

BRAND

Brandingejör

BST/EEIGM

Bilsystemteknik och Internationell Materialteknik

CIV EK

Civ. Ekonomi

DATA

Datateknik

EKOMÄK

Ekonomi kandidat och Fastighets-mäklare

Fysio

Fysioterapeut

HET

Hållbar energiteknik

HPK/NRT
/UHT

Hållbar process & kemiteknik, Naturresursteknik och Underhållsteknik

Indek

Industriell ekonomi

Maskin

Maskinteknik

PsykSoc

Psykologi och Sociologi

Rymd

Rymdteknik

Räv

Rättsvetenskap

SNS

Digital tjänsteutveckling, Grafisk design, Statsvetare och Systemvetare

SSK

Sjuksköterska

TB

Tekniskt basår

TD

Teknisk Design

VoV

Väg & vatten

YAi

Teknisk fysik & Elektroteknik och tillämpad artificiell intelligens

Öi

Öppen ingång