Kollektivtrafik

Ta dig runt i Luleå

I Luleå finns bra möjligheter att åka kollektivt. Luleåborna är nöjda med sin kollektivtrafik och Luleå lokaltrafik (LLT) ligger i topp i landet vad gäller kundnöjdhet.

LLT

På lokaltrafikens huvudhållplats, Smedjegatan, stannar alla LLT:s stomlinjer, lokallinjer och nattbussar. Förutom dessa linjer finns ett antal direktbussar mellan vissa stadsdelar och större arbets- och utbildningsplatser. Lokaltrafikens stomlinjer har hög turtäthet under de delar av dygnet då många vill resa, på morgonen och sen eftermiddag. Läs mer på till LLT:s hemsida!

Länstrafiken Norrbotten

Länstrafiken i Norrbotten är trafikhuvudman för den lokala och regionala busslinjetrafiken i Norrbottens län.

Med Länstrafikens bussar kan du ta dig till Haparanda, Boden, Sundsvall, Umeå, Råneå och massa andra ställen! Läs mer på deras hemsida.

Gratis busskort

Luleå kommun erbjuder alla nya studenter på LTU som folkbokför sig i Luleå ett gratis busskort som gäller i fyra månader!

Hur gör jag för att få mitt busskort?

Kika in på kommunens webb via denna länk för mer information: www.lulea.se/ltu

Luleå kommun kommer även att ha en monter på Nollemässan. Missa inte detta!

Pendeltåg

Den 1 april 2021 gick premiärturen för pendeltåget mellan Luleå och Haparanda. Det stannar i Notviken, Sunderby sjukhus, Boden, Kalix för att till sist stanna i Haparanda.

Läs mer om pendeltågen här.

https://www.lulea.se/samhalle–gator/gator-och-trafik/kollektivtrafik/pendeltag.html