Samarbeta med oss

Vill ni samarbeta med oss?

Vill ert företag samarbeta med oss under Nolleperioden? 

Vi erbjuder lunchföreläsningar, mässplatser, evenemangsexponering, marknadsföring och mycket annat.

Kontakta oss på mottagning@teknologkaren.se eller npg@nolleperioden.se om du och ditt företag är intresserad!

Logotyp_Akavia
Brodyrmärken.se
Universitetskyrkan Luleå
Märkbart.se

Vill ni synas här? Klicka här för att läsa mer om hur ni går tillväga.