Studenthälsa

Studenthälsa och stödfunktioner på LTU

Ibland flyter inte alltid studierna på som de ska. Det är därför viktigt att du som student har någonstans att vända dig när du stöter på problem, blir sjuk, stressad eller behöver någon att prata med.

Universitetet har ett antal funktioner dit du kan vända dig om du behöver stöd. Du kan läsa mer om dem här nedan

Service point

Till Service Point vänder du dig när du behöver hjälp med frågor som registrering, LTU-kort, intyg och andra administrativa problem. Service Point finns i B-huset och har vanligtvis öppet vardagar mellan kl.08.00-16.00. Du kan även nå dem via telefon eller genom att skicka in ett formulär på universitetets hemsida.

Telefon: 0920 – 49 10 00

Studenthälsan

Studenthälsan finns till för att hjälpa och inspirera dig som studerar vid universitetet att må bra i både kropp och själ under din studietid. Studenthälsan fokuserar på förebyggande hälsoarbete och finns där för dig när du behöver stöd, rådgivning och någon att prata med. 

På studenthälsan finns hälsovägledare och kuratorer. Du är välkommen att kontakta respektive funktion via mejl eller besöka deras kontor i C-huset.

Kurator: kurator@ltu.se  

Hälsovägledare: halsovagledare@ltu.se

Enhetschef: studenthalsan@ltu.se

Studenthälsan LTU
Universitetskyrkan

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan erbjuder en trygg miljö från vardagsstressen, oavsett religiös identitet eller trosuppfattning. Till dem kan du vända dig om du behöver samtala eller få hjälp med t.ex sorgebearbetning. Universitetskyrkan befinner sig i Porsökyrkan. 

Viktoria Rumann 

Telefon: 0920- 27 70 66

E-post: viktoria.rumann@svenskakyrkan.se

Kristina Wallbing 

Telefon: 0920 – 27 70 61

E-post: Kristina.wallbing@svenskakyrkan.se

Teknologkåren och Luleå Studentkår

Studentkårerna på universitetet fungerar som studenternas enade röst gentemot universitetet. Studentkårerna har representanter i alla nivåer av universitetet och bedriver på så sätt påverkansarbete. 

Behöver du råd om var du kan vända dig när du har ett problem kan du kontakta någon av studentkårerna. 

Kårordförande Teknologkåren

E-post: ko@teknologkaren.se

Kårordförande Luleå Studentkår

E-post: ordforande@luleastudentkar.com

Studentkårerna
Universitetskyrkan

Studentkompis

Studentkompis erbjuder dig en anonym chatt där du kan prata med andra studenter om vad som helst som stör dig. Tjänsten är helt anonym och gratis. De agerar som ett komplement till Studenthälsan på LTU.

Huvudstuderande Skyddsombud Teknologkåren

E-post: hsso@teknologkaren.se

Huvudstuderande Skyddsombud Luleå Studentkår

E-post: hsso@luleastudentkar.com