Schema

Schema för Nolleperioden

Under Nolleperioden kommer du mötas av ett fullspäckat schema med sociala aktiviteter och studieförberedande föreläsningar. Bakom nollningen ligger månader av planering och förberedelser för att du som ny student ska lära känna LTU, din klass och din nya hemstad.

Klasspecifika scheman kommer dyka upp härunder närmare Nolleperioden.